Top
Özelge: Devlet Hastanesine verilen haşere ile mücadele hizmetlerinde KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8801
post-template-default,single,single-post,postid-8801,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Devlet Hastanesine verilen haşere ile mücadele hizmetlerinde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-122

03/05/2011

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanız tarafından … Devlet Hastanesine verilen haşere ile mücadele hizmetlerine ait bedeller üzerinden hesaplanan KDV tutarlarının hangi oranda tevkifata tabi tutulacağı konusunda tereddüde düşüldüğünden bahisle görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında tevkifat uygulaması öngörülmüş, söz konusu hizmetlerin kapsamına park ve bahçeler ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması ve haşere mücadelesine ilişkin hizmet alımlarının girdiği Tebliğin (A/5-b) bölümünde açıklanmıştır.

Öte yandan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Tevkifat Oranı” başlıklı (A/4) bölümünde değişiklik yapan 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2.) bölümünde, hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranları  temizlik hizmetlerinde 2/3   olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, firmanızca … Devlet Hastanesine verilecek olan haşere ile mücadele hizmetinin, temizlik hizmeti kapsamında değerlendirilmesi ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin 2/3 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                        ………………..

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE