Top
Özelge: Devir işlemlerinin harçtan muaf olması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8856
post-template-default,single,single-post,postid-8856,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Devir işlemlerinin harçtan muaf olması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-37-MUK-2010-68-100

20/10/2010

Konu

:

Devir işlemlerinin harçtan muaf olup olmadığı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin … Ltd.Şti. ile devir yoluyla birleşeceği belirtilmiş ve devre ilişkin yapılacak işlemlerin harçtan istisna olup olmadığı hususunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun “Özel Kanunlardaki Hükümler” başlıklı 123 üncü maddesinin son fıkrasında, “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerintemini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”  hükmü yer almaktadır.

Madde hükmünün tetkikinden de görüleceği gibi, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerinin 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi hükmüne göre harçlardan istisna edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, şirketiniz … Ltd. Şti.’nin … Ltd. Şirketi ile birleşme işleminin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen şartlar dahilinde yapılması halinde, düzenlenecek olan devir alma yoluyla birleşme sözleşmesi ile ilgili olarak yapılacak işlemlerin 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesine gore harçtan istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE