Top
Özelge: Dershane Kurs Hizmetinde KDV Tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9185
post-template-default,single,single-post,postid-9185,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Dershane Kurs Hizmetinde KDV Tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64958909-015-5

20/02/2013

Konu

:

Dershane Kurs Hizmetinde KDV Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız ile …………….. Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan “SODES 2011 Geleceğimin Mimarıyım Projesi Dershane/Kurs Hizmeti Alımı İşine Ait Sözleşme” çerçevesinde 200 öğrenciye dershanede ders vereceğiniz belirtilerek, bu hizmete ilişkin firmanıza yapılacak olan hakediş ödemeleri üzerinden katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.),

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

sorumlu tutulmuş olup; (3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri (3.1.2/b) maddesi kapsamında yer almaktadır.

Öte yandan; Tebliğin (3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğin (3.2.) bölümünde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Dershane/kurs hizmeti, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.) bölümünde ismen sayılan hizmetler arasında yer almamaktadır. Diğer taraftan, köylere hizmet götürme birlikleri, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır.

Buna göre, firmanız ile …………. Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde vereceğiniz dershane/kurs hizmetine ilişkin firmanıza yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE