Top
Özelge: Derneğe bağışlanan taşınmaz ile ilgili olarak derneğin veraset ve intikal vergisi muafiyeti hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8876
post-template-default,single,single-post,postid-8876,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Derneğe bağışlanan taşınmaz ile ilgili olarak derneğin veraset ve intikal vergisi muafiyeti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-160[3-2012/20-7]-126

15/08/2012

Konu

:

Derneğe bağışlanan taşınmaz ile ilgili olarak derneğin veraset ve intikal vergisi muafiyeti hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bağış yoluyla intikal eden arsa vasıflı taşınmazın iktisabı nedeniyle Derneğinizin veraset ve intikal vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli  ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında da yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, Derneğinizin 7338 sayılı Kanunun 3 maddesinin (b) bendinde belirtilen teşekküllerden olmadığı anlaşıldığından veraset yoluyla veya ivazsız suretle intikal edecek mallar dolayısıyla Derneğizden veraset ve intikal vergisinin aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesin rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE