Top
Özelge: Deri imalatında iade uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9143
post-template-default,single,single-post,postid-9143,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Deri imalatında iade uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

…….DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

85373914-135[52.01.07]-16

10/03/2014

Konu

:

Deri imalatında iade uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ithal ettiğiniz ya da  satın almış olduğunuz 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı yağlama müstahzarlarını fabrikanızda giysilik derilerin imalatında kullanmanız nedeniyle ÖTV iadesinden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            9/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 11/10/2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

            Öte yandan,  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı mallar ham derinin işlenmesinde imalatta  girdi olarak da kullanılabilmektedirler.

            Buna göre, bahsi geçen malların ham derinin işlenmesinde imalatta  girdi olarak kullanılması halinde, doğrudan ithal ederek imalatta kullandığınız mallar için ödemiş olduğunuz veya satın aldığınız mallar için yüklenmiş olduğunuz ÖTV tutarı ile söz konusu mallar için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan listede gösterilen orana göre hesaplanan vergi tutarı arasındaki fark tutarın 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mahsuben veya nakden iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Bununla birlikte, söz konusu malların temizlik, test ve benzeri amaçlarla imal edilen derinin bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise bahse konu Kararname ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade uygulamasından yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE