Top
Özelge: Deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hasarların tespit edilmesi, arızalarının tespiti, gemilerin teknik donanımı tespiti hizmetleri hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8714
post-template-default,single,single-post,postid-8714,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hasarların tespit edilmesi, arızalarının tespiti, gemilerin teknik donanımı tespiti hizmetleri hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.13-469

17/03/2015

Konu

:

Deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hasarların tespit edilmesi, arızalarının tespiti, gemilerin teknik donanımı tespiti hizmetleri.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, liman ve hava meydanlarında vermiş olduğunuz gemilerin tüm donanımlarında, yükünde, gemilerin limanlara veya diğer bir gemiye çarpması sonucu oluşan hasarların tespit edilmesi, arızalarının tespiti, gemilerin teknik donanımının tespiti gibi hizmetlerin KDV’den müstesna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesi ile deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV’den istisnadır.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin 3.2.2. Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler  başlıklı bölümünde ‘‘ Liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarının seyrüseferine ilişkin olarak araçların yük ve yolcusuna verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de istisna kapsamına girmektedir.” denilmektedir.

            Buna göre; liman ve hava meydanlarında, gemilerin tüm donanımlarında, yükünde, gemilerin limanlara veya diğer bir gemiye çarpması sonucu oluşan hasarların tespit edilmesi, arızalarının tespiti, gemilerin teknik donanımının tespiti gibi  hizmetler seyrüsefere ilişkin bir hizmet olmadığından, Kanunun 13/b maddesiyle düzenlenen KDV istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bu itibarla söz konusu hizmetlerin genel hükümlere göre KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE