Top
Özelge: Deniz taşıma aracı ithalinin Kanunun 13/a maddesi çerçevesinde KDV den istisna olduğu ancak, deniz taşıma aracının ana makina yedek parçalarının bu kapsamda yer almadığından KDV ye tabi olduğu ile söz konusu ana makina yedek parçaları ithalinin 44 - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8953
post-template-default,single,single-post,postid-8953,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Deniz taşıma aracı ithalinin Kanunun 13/a maddesi çerçevesinde KDV den istisna olduğu ancak, deniz taşıma aracının ana makina yedek parçalarının bu kapsamda yer almadığından KDV ye tabi olduğu ile söz konusu ana makina yedek parçaları ithalinin 44

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.16-302

17/08/2010

Konu

:

Kuru yük gemisinde kullanılmak üzere”ana makine yedek parçaları” ithalinin KDV’ye tabi olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, deniz taşımacılığı ile iştigal ettiğiniz, firmanıza ait yük gemisinde kullanmak üzere ana makine yedek parçaları ithalinin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin, 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV den istisna olduğu

hükme bağlanmıştır.             

Buna göre, firmanızın deniz taşıma aracı ithali Kanunun 13/a maddesi çerçevesinde KDV den istisna olup  deniz taşıma aracının ana makina yedek parçaları bu kapsamda yer almamaktadır. Ancak, söz konusu ana makina yedek parçaları ithalinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde KDV Kanununun 16/1-b maddesi uyarınca KDV den de istisna olacaktır. Aksi halde firmanızın ana makine yedek parçaları ithalinde KDV uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE