Top
Özelge: Defne yağının katma değer vergisi oranı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8951
post-template-default,single,single-post,postid-8951,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Defne yağının katma değer vergisi oranı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

35672403-010[130-22-03-2014-1]-9

25/02/2015

Konu

:

Defne yağının katma değer vergisi oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, defne yağı tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, ( II ) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (A/11) sırasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar” sayılmıştır.

            TGTC nin 15 no.lu faslında “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar” tanımlanmıştır.

            Buna göre;  Defne yağı TGTC nin 15 no.lu faslına ait,

            – 1515.90.40.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (defne yağı ham),

            – 1515.90.51.00.00 Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar (defne yağı ham),

            – 1515.90.59.00.00 Katı hallerde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar, akışkan (Defne yağı ham),

            – 1515.90.60.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (defne yağı ham olmayan),

            – 1515.90.91.00.00 Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar (defne yağı ham olmayan),

            -1515.90.99.00.00 Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar, akışkan (Defne yağı ham olmayan)

            Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon  numaralarında yer almıştır.

            Buna göre, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli yani yemeklik yağların imalinde kullanılabilir mahiyette olan defne yağının teslimi %8 oranında,  insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan yani yemeklik yağların imalinde kullanılabilir mahiyette olmayan defne yağının teslimi genel oranda %18 KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE