Top
Özelge: Çok amaçlı taşıt olarak tanımlanan Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar arasında değerlendirilmesi ve ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması gerekmektedir. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8563
post-template-default,single,single-post,postid-8563,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Çok amaçlı taşıt olarak tanımlanan Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar arasında değerlendirilmesi ve ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması gerekmektedir.

 

T.C.
maliye bakanligi
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    :B.07.0.GEL.0.53/5329-795   

KONU :

…….. valiligi

(Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

 

ILGt    :   a) 11.06.2004 tarih ve 2892 sayılı yazınız.

Ilgi (a)*da kayıtlı yazınız ekini teşkil eden ve ………’in basvurusu üzerine tayin edilen 26.05.2004 tarih ve 2548 sayılı ozelgeniz incelenmis ve ilgi (b)’de kayıtlı yazimiz ile ozelgenin değiştirilmesi uygun görülmüştür. Bu defa ilgi (c)’de kayıtlı yazınızla da konunun bir kez daha incelenerek Bakanlıgimiz görüşü tekrar istenilmistir.

Konu ile ilgili olarak ilgi (b)’de kayıtlı görüşümüzü değiştirecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere KDV ve OTV oranları ile ilgili listelerde sayılan eşyaların tanımı ve GTIP No.ları Türk Gümrük Tarife Cetvelinden alınmıştır. Bu nedenle binek otomobili ve benzeri taşıtların eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardan ayrılmasındaki tereddütlerin çözümü için de Dünya Gümrük Örgütünün 1997 yılında yaptığı 19 uncu dönem toplantısında aldığı karara dayalı olarak Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)’nün 12.03.1998 tarih ve 1998/9 sayılı Genelgesi dikkate alınmaktadır.

Öte yandan, son yıllarda “çok amaçlı olarak” tanımlanan taşıtların üretilmesi nedeniyle bu taşıtların “87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu tabular” kapsamında mı yoksa ‘;87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar” kapsamında mi değerlendirileceği hususundaki ihtilafın giderilmesi ve her bir model taşıt ve marka için tarife pozisyonlarının belirlenmesi amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yolcu ve yük taşıma kapasitesinin dikkate alındığı “tip onay belgeleri” belirlenmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca “çok amaçlı taşıtlar” için verilen tip onay belgeleri “Nl” sınıfına ait olup, buna göre 01.04.1999 tarih ve 23653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tip Onay Yönetmeliği (98/141 AT)’de bir yolcu 68 kg. olarak kabul edilmekte ve (M kodu alan binek  otolarında şoför dahil olarak hesaplanan yolcu tas,ima kapasitesi) şoför hariç oturma yeri sayısı yük kapasitesi ile karşılaştırılmaktadır. Böylece söz konusu taşıtın 625 kg.lık istiap haddi içindeki yük taşıma kapasitesi yolcu taşıma kapasitesinden fazla olmakta ve 87.04 tarife pozisyonu kapsamında değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)’nce Bakanlığımıza gönderilen ve ekte bir örneği yer alan 08.08.2003 tarih ve 23003 sayılı yazını 5 inci sırasının 3 üncü satırında da “Fiyat Doblo Kargo Combi 1.9 JTD model taşıt için 87.04 tarife pozisyonu yani “Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt” olarak tanımlama yapılmıştır.

Buna göre, Fiyat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD model motorlu tas.itin Türk Gümrük Tarifesi Cetveli açısından 87.04 tarife pozisyonundaki yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar arasında değerlendirilmesi ve ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Bilai edinilmesini ve aeresini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE