Top
Özelge: Cips Üretiminde sonra atık olarak ortaya çıkan patatesin satışında uygulanacak KDV oranları hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9110
post-template-default,single,single-post,postid-9110,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Cips Üretiminde sonra atık olarak ortaya çıkan patatesin satışında uygulanacak KDV oranları hk.

 

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

82185597-068-KDV-6

18/03/2013

Konu

:

Cips Üretiminde sonra atık olarak ortaya çıkan patatesin satışında uygulanacak KDV oranları

 

 

 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, cips üretiminden sonra atık olarak ortaya çıkan patatesin satışında uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 23. sırasında “Küspe (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç)…” sayılmıştır.

            TGTC’nin 23. faslı “Gıda Sanayinin Kalıntı ve Döküntüleri; Hayvanlar İçin Hazırlanmış Kaba Yemler”i kapsamakta olup, faslın 2308.00 tarife alt pozisyonunda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Cips üretiminden sonra artık olarak ortaya çıkan patates söz konusu tarife pozisyonuna ait “2308.00.90.00.00 Diğerleri” GTİP No’sunda değerlendirilmektedir.

            Dolayısıyla, cips üretimi için dilimlenen patatesten arta kalan patates küspe mahiyetinde olduğundan, KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren ve 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B” bölümünün 23. sırasındaki “Küspe” kapsamında değerlendirilerek, tesliminin %8 oranında KDV’ne tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE