Top
Özelge: Çay ihracatı sırasında, diğer ülkelere sevk edilen malın sigortasının Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerine yaptırıldığından, düzenlenen sigorta poliçeleri üzerinden sigortaşirketi lehine alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8590
post-template-default,single,single-post,postid-8590,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Çay ihracatı sırasında, diğer ülkelere sevk edilen malın sigortasının Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerine yaptırıldığından, düzenlenen sigorta poliçeleri üzerinden sigortaşirketi lehine alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20/04/1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.56/5601-930/13879
KONU : Çay ihracatı sırasında, diğer ülkelere sevk edilen
malın sigortasının Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerine
yaptırıldığından, düzenlenen sigorta poliçeleri üzerinden sigorta
şirketi lehine alınan paraların banka ve sigorta muameleleri
vergisine tabi olup olmadığı hk.

İÇEL VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: 14.01.1998 tarih ve 98-710-1/105 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelendi.

….. A.Ş.’nin ….. tarihli dilekçesinde; çay ihracaatı sırasında, diğer ülkelere sevk edilen malın sigortasının Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerine yaptırıldığı belirtilerek, düzenlenen sigorta poliçeleri üzerinden sigorta şirketi lehine alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

Defterdarlığınızca, sözkonusu müracaata cevaben verilen özelgede ise, Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt içindeki bankalarla olan ilişkilerinde herhangi bir muafiyet hükmü olmadığı ve bankalarca tahsil edilen banka ve sigorta muameleleri vergisinin yasalara uygun olduğu ifade edilmektedir.

Ancak, dilekçi şirketin sorduğu husus, yurt içindeki bankalarla olan iş ilişkisi ile ilgili olmayıp, ….. Serbest Bölgesinden diğer ülkelere ihraç edilen emtianın sigortasının Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerine yaptırılması ve düzenlenen poliçe üzerinden sigorta şirketlerince alınan primin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmadığına ilişkin bulunmaktadır.

Bilindiği üzere; 95/7 sayılı İhracatı Teşvik Tebliği’nin 14. maddesinin (A) fıkrasının (f) bendinde, “reeksport ve transit ticaret ile ilgili tüm ithalat ve ihracat işlemlerinin (teminat mektubu ve ithalat akreditifleri dahil)” vergi, resim ve harç istisnasından yararlanacağı hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, transit ticaret kapsamında nakliyesi yapılan emtianın sigorta işlemlerinden doğan banka ve sigorta muameleleri vergisinin istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bizatihi nakliye araçlarının sigorta işlemleri ile ilgili primlerin bu kapsamda düşünülerek banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve konunun buna göre yeniden değerlendirilerek, gereğinin yapılması ve sonuçtan Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE