Top
Özelge: Cami yaşatma derneği tarafından yaptırılan kuran kursu binasının tapuda yapılacak cins değişikliği işleminden harç alınıp alınmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8713
post-template-default,single,single-post,postid-8713,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Cami yaşatma derneği tarafından yaptırılan kuran kursu binasının tapuda yapılacak cins değişikliği işleminden harç alınıp alınmayacağı hk.

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

63611781-HARÇ.MUK.370-13

14/05/2013

Konu

:

Cami Yaşatma Derneğinin Yapı Kullanma Harcı Muafiyeti

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Derneğiniz tarafından yaptırılan kuran kursu binasının tapuda yapılacak cins değişikliği işleminden harç alınıp alınmayacağı hususunda görüş sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59/b maddesi ile, kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde söz konusu dernek ve vakıflardan tapu harcı aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, söz konusu işlemlerde harç bağışıklığının uygulanabilmesi için işlemin yapılmasını isteyen derneğin kamu menfaatlerine yararlı dernek olduğuna dair Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir.

            Bu nedenle, Derneğiniz tarafından yaptırılan kuran kursu binasının tapuda yapılacak cins değişikliği işleminin harçtan bağışık tutulabilmesi için Bakanlar Kurulunca alınmış kamu menfaatine yararlı dernek olduğunuz yönünde karar bulunması gerekmektedir. Bu şekilde alınmış bir karar bulunmaması halinde ise söz konusu işlemden harç alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE