Top
Özelge: Cam Sedimentasyon tüpünün KDV oranı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8840
post-template-default,single,single-post,postid-8840,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Cam Sedimentasyon tüpünün KDV oranı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

37538499-130[28-2014-18]-7

12/02/2015

Konu

:

Cam Sedimentasyon tüpünün KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, satışını yapmış olduğunuz cam sedimantasyon tüpleri için uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün; 22 nci sırasında 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemede; TGTC’ndeki GTİP No’ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış ayrıca, 21.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren 01.09.2008 tarih ve 2008/14092 sayılı Kararla yapılan değişiklikte bu sıraya bazı eşyalar da ilave edilmiştir.

            TGTC’nin 70.17 tarife pozisyonunda “Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Cam sedimantasyon tüpü bu tarife pozisyonu altındaki GTİP No.ları arasında yer almaktadır.

            KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22 nci sırasında 70.17 tarife pozisyonu yer almadığından, söz konusu eşyanın ithal ve teslimi genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE