Top
Özelge: Cam bezinin KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9071
post-template-default,single,single-post,postid-9071,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Cam bezinin KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1665

29/09/2011

Konu

:

Cam bezinin KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda TGTC nin “5603.14.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar” GTİP No.su ile TGTC’nin “4008.19.00.00.00 Diğerleri” GTİP No.sundan ithal edilen “sıvanmış veya kaplanmış mensucat” olduğu tespit edilen cam bezine uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında bilgi istenilmektedir. 

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 4 üncü sırasında, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” yer almıştır.

            Bu durumda, TGTC nin “4008.19.00.00.00 Diğerleri” ve “5603.14.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar” GTİP No.larından ithal edilen cam bezi pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş her nevi mensucat, vatka ve keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış veya lamine edilmiş olması halinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 4 ün sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak, herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ise söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümü kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tututulacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.          

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE