Top
Özelge: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan "İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi"nin, özel öğretim kurumlarından alınan ruhsat harcına tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8973
post-template-default,single,single-post,postid-8973,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi”nin, özel öğretim kurumlarından alınan ruhsat harcına tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66813766-140[123-2013-73]-214

18/04/2014

Konu

:

“İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi” Ruhsat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan almış olduğunuz “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi”nin, özel öğretim kurumlarından alınan ruhsat harcına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

             Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, “İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.” hükmü yer almaktadır.

             Aynı Kanunun 109 üncü maddesinde, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu, 110 uncu maddesinde ise, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgelerin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır. Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VI/18 inci fıkrasında özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnamelerinin; ilk öğretim seviyesindeki özel okullar, lise seviyesindeki özel okullar ile özel dersaneler olmak üzere her yıl ayrı ayrı harca tabi oldukları belirlenmiştir.

             Diğer taraftan, 26/02/2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 26/02/2011 tarihinden itibaren, okullar için Milli Eğitim Bakanlığınca, okullar dışındaki özel öğretim kurumları için ise valilikçe “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” düzenleneceği, hüküm altına alınmıştır.

             Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi” özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnameleri kapsamında bulunmadığından 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harca tabi tutulmaması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE