Top
Özelge: Çalınan emtia ile ilgili olarak sigortadan alınan tazminatın tamamının mı yoksa emtianın değerini aşan kısmının mı gelir olarak dikkate alınacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8528
post-template-default,single,single-post,postid-8528,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Çalınan emtia ile ilgili olarak sigortadan alınan tazminatın tamamının mı yoksa emtianın değerini aşan kısmının mı gelir olarak dikkate alınacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.01-2010-2339-KV-70

10/09/2011

Konu

:

Çalınan emtia ile ilgili olarak sigortadan alınan tazminatın tamamının mı yoksa emtianın değerini aşan kısmının mı gelir olarak dikkate alınacağı hakkında

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numarasında kayıtlı mükellef olduğunuzu, bilişim ve danışmanlık sektöründe faaliyet gösterdiğinizi, 13.11.2009 tarihinde işyerinizde yaşanan hırsızlık olayı sonucunda 39.906,02 TL tutarında emtia ve demirbaşınızın çalındığını; 25.01.2010 tarihinde sigorta şirketine 47.968,29 TL tutarında fatura kestiğinizi belirterek, sigorta şirketinden aldığınız 47.968,29 TL’nin tamamını mı, yoksa çalınan emtia ve demirbaş değeri olan 39.906,02 TL’yi aşan kısmı mı gelir kaydetmeniz gerektiği, hususunda görüş talep etmektesiniz.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde de Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı, hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” ile ilgili 38 inci maddesinde; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, vergi kanunlarında çalınan emtia bedellerinin zarar olarak yazılmasına veya bunlar için karşılık ayrılmasına imkan veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla  çalınan emtia değerinin gider veya maliyet olarak dikkate alınması mümkün değildir. Bununla birlikte, çalınan emtia ile ilgili olarak sigortadan alınan tazminatların emtianın değerini aşan kısmının gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu özelgede yer alan görüş, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca teşekkül ettirilen Komisyonca tayin olunan 27.07.2017 tarihli ve 665 örnek sayılı özelge ile değiştirilmiştir.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE