Top
Özelge: Büyükşehir Belediyesine yapılan kiralamada KDV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8698
post-template-default,single,single-post,postid-8698,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Büyükşehir Belediyesine yapılan kiralamada KDV hk.

 

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

25953680-005-9

26/03/2015

Konu

:

Büyükşehir Belediyesine yapılan kiralamada KDV.

 

 

            İlgide kayıtlı yazınız ve eki özelge talep formunuzdan, Müdürlüğünüz hudutları dahilinde bulunan … Ormanının 07.06.2011 tarihinde … İl Özel İdaresine Sözleşme yapılarak 9 yıllığına kiraya verildiği ve … ilinin büyükşehir olması nedeni ile İl Özel İdaresinin yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi nedeni ile katma değer vergisi (KDV) ödenip ödenmeyeceği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/3-f maddesinde,  Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

            17/4-d maddesinde, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin, 17/4-p maddesinde, Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, söz konusu kiralama işleminin işletme hakkının kiralanması olarak değerlendirilerek, KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE