Top
Özelge: Bowling faaliyetinde bulunan işletmeden eğlence vergisi alınıp alınmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9029
post-template-default,single,single-post,postid-9029,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bowling faaliyetinde bulunan işletmeden eğlence vergisi alınıp alınmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[17-2012/7-1.10.9219]-3133

05/12/2012

Konu

:

Bowling faaliyetinde bulunan işletmeden eğlence vergisi alınıp alınmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden aldığınız Özel Beden Eğitim ve Spor Tesis Çalışma İzni Belgesi ile bowling faaliyetinde bulunduğunuzu ve … Belediye Başkanlığınca tarafınızdan eğlence vergisi tahsil edildiğini belirterek spor amacı taşıdığını belirttiğiniz bowling faaliyeti nedeniyle eğlence vergisi ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde, “Bu Kanun’un 21’inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 20 nci maddesinin 3 üncü bendiyle, biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktarda eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmış ve madde metninde eğlence yerleri geniş kapsamlı tanımlanarak maddede sayılanlar dışında kalan benzer yerler de eğlence vergisi kapsamına alınmıştır.

            Anılan Kanunun eğlence vergisine ilişkin istisna ve muaflıkları düzenleyen 19 uncu maddesinde ise; bowling faaliyeti ile ilgili herhangi bir istisna veya muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

            Bu itibarla, bowling faaliyetinden dolayı Kanunun 21 inci maddesinin 3 üncü bendinde belirtilen miktarlarda ve 22 nci maddedeki usul ve esaslara göre eğlence vergisinin alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE