Top
Özelge: Bölge Trafik Denetleme Amirliği Hizmet Binası için düzenlenecek yapı ruhsatı için gerekli olan "Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi" için harç ödenip ödenmeyeceği hususunda - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8918
post-template-default,single,single-post,postid-8918,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bölge Trafik Denetleme Amirliği Hizmet Binası için düzenlenecek yapı ruhsatı için gerekli olan “Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi” için harç ödenip ödenmeyeceği hususunda

 

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

13334133-HK-08-11

22/08/2013

Konu

:

Gecis Yolu Ön İzin Belgesi Harcından

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … ili, … ilçesi, … köyü, … mevkii, … pafta, … nolu parsel üzerine … Bölge Trafik Denetleme Amirliği Hizmet Binasının yapım ihalesinin sonuçlandığı, yapı ruhsatı öncesi gerekli olan “Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi” için Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurulduğu  belirtilerek, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine istinaden verilecek izin belgelerinden  alınacak   harçtan   muaf olup olmadığınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 118 inci maddesinde, trafik işlemlerinden 492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanların, trafik harçlarına tabi olduğu; 120 nci maddesinde, trafik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef olduğu; 121 inci maddesinde ise, trafik harçlarının (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin “VI-Ruhsat (izin) harçları” başlıklı bölümün (c) bendinde de, Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden her yıl için harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı belirtilmiştir.

            492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yer alan harçlara ilişkin olarak  Kanunda herhangi bir istisna hükmüne yer verilmemiştir.

            Bu itibarla, Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesi gereğince verilecek geçiş yolu izin belgesinden, 492 sayılı Kanuna bağlı 9 sayılı tarifenin VI/c fıkrası gereğince harç aranılması gerekmektedir.  

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE