Top
Özelge: Bölge müdürlüklerine ve acentelere gönderilen kırtasiye malzemeleri, matbu evraklar, temizlik malzemeleri, şirket aktifine kayıtlı demirbaşlar vb. için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9075
post-template-default,single,single-post,postid-9075,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bölge müdürlüklerine ve acentelere gönderilen kırtasiye malzemeleri, matbu evraklar, temizlik malzemeleri, şirket aktifine kayıtlı demirbaşlar vb. için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-670

08/06/2011

Konu

:

Bölge müdürlüklerine ve acentelere gönderilen kırtasiye malzemeleri, matbu evraklar, temizlik malzemeleri, şirket aktifine kayıtlı demirbaşlar vb. için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sigortacılık işi ile iştigal ettiğiniz, genel müdürlüğünüzün …’da, bölge müdürlüklerinizin ise …, …, …, …, … illerinde olduğu, şirketinizin ihtiyaçları için merkezi alım yaptığınız, kırtasiye malzemeleri, matbu evraklar, temizlik malzemeleri ve şirket aktifine kayıtlı demirbaşları kargo şirketleri veya şirketinizin araçlarıyla bölge müdürlüklerine ve acentelere bedelsiz olarak gönderdiğiniz belirtilmekte, yapılan bu işlem için sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hususunda görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin (5) numaralı bendinde, “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir…”  hükmü yer almaktadır.

Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; satışa konu olan ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla kırtasiye malzemeleri, matbu evraklar, temizlik malzemeleri ve şirket aktifine kayıtlı demirbaşların herhangi bir satış amacı olmaksızın genel müdürlüğünüzden bölge müdürlüklerine ve acentelere taşınmasında ticari bir mal hareketinden söz edilemeyeceğinden, sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE