Top
Özelge: Bitki özlü şampuan ve saç kreminin ÖTV ye tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9091
post-template-default,single,single-post,postid-9091,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bitki özlü şampuan ve saç kreminin ÖTV ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-394

31/01/2012

Konu

:

Bitki özlü şampuan ve saç kreminin ÖTV ye tabi olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, imalatını yaptığınız bitki özlü şampuan ve saç kreminin ÖTV’ye tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu, aynı maddenin 2 nci fıkrasında ise, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin ÖTV Kanunu uygulamasında hüküm ifade etmeyeceği hükme bağlanmıştır. Kanunun 4/1-a maddesine göre, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar için ÖTV’nin mükellefi, bu malları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malları müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olarak belirlenmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 33.05 tarife pozisyonunda “Saç müstahzarları” tanımlanmış olup, bu tarife pozisyonunun, “3305.90 Diğerleri” alt tarife pozisyonu (Şampuanlar, perma ve defrize müstahzarları, saç spreyleri dışında kalan) diğer saç müstahzarlarını kapsamaktadır. 3305.90 pozisyonuna ait “3305.90.00.90.00 Diğerleri” GTİP No.sunda saç losyonları, saç briyantinleri, saç yağları, saç kremleri (pomatlar), saç düzenleyiciler, saç ağartıcılar ve yıkama kremleri gibi saç müstahzarları bulunmaktadır.    

Bu nedenle , “her nevi saç yıkama kremi (bitki özlü veya diğer bileşikleri içeren)” ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan “3305.90 Diğerleri” tarife alt açılımı kapsamındaki eşyalar arasında yer almakta olup, ÖTV’ye tabidir.

Diğer taraftan 3305.10.00.00.00 GTİP No.sunda bulunan şampuanlar, ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede yer almadığından  ÖTV kapsamına girmemektedir.   

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE