Top
Özelge: Birlik tarafından inşa edilecek çıraklık okulunun , 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65'inci maddesi kapsamında bina tescil harcından muaf tutulmasının mümkün olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9102
post-template-default,single,single-post,postid-9102,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Birlik tarafından inşa edilecek çıraklık okulunun , 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65’inci maddesi kapsamında bina tescil harcından muaf tutulmasının mümkün olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-326.10.20-224

05/10/2011

Konu

:

… tarafından inşa edilen çıraklık okulunun bina tescil harcından muaf olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Birliğinizce Bursa İli, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parselde inşa ettirilen Çıraklık Okulu’na ait yapı kullanma izni alınabilmesi için … Belediyesine müracaat ettiğinizden bahisle, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65 inci maddesi gereğince, okul inşaası ile ilgili olarak ödenmesi gereken harçlardan muaf olup olmadığınız hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere; 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 57 inci maddesinde; Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu belirtilmiş, söz konusu tarifenin 5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişik I-13/a fıkrasında; arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) maktuharç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde tapu harcından müstesna tutulan işlemlere yer verilmiş olup, 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65’inci maddesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçla kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi resim ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, özelge talep formunuza konu edilen arsa üzerinde tamamlanan çıraklık okulu inşaatınızla ilgili olarak 492 Sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin I/13-a fıkrası gereğince ödenmesi gereken bina tescil harcından 5362 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca muaf tutulmanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE