Top
Özelge: Birliğin Kadastro Müdürlüğünde yapılacak cins değişikliği işlemi sırasında tapu harcı ödeyip ödemeyeceği konusunda - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8493
post-template-default,single,single-post,postid-8493,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Birliğin Kadastro Müdürlüğünde yapılacak cins değişikliği işlemi sırasında tapu harcı ödeyip ödemeyeceği konusunda

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

29973770-08-OZELGE-001-1

16/01/2014

Konu

:

öZELGE-01

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Birliğiniz tarafından … ilçesinde Kaymakamlık konutu yaptırıldığı ve söz konusu konutun  cins değişikliği yapıldıktan sonra özel idareye devrinin yapılacağı belirtilmiş olup Birliğinizin Kadastro Müdürlüğünde yapılacak cins değişikliği işlemi sırasında tapu harcı ödeyip ödemeyeceği konusunda özelge talep ettiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 inci maddesinde; Tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hükme bağlanmış; kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 13/a fıkrasında da; ”  Arsa ve arazi üzerinde inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm ve sair tesis için) 2013 yılında 156,55 TL”  harç aranılacağı belirtilmiştir.

            492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin (a) fıkrasında; “Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescilli, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri”; aynı maddenin (j) fıkrasında da; ” a,e ve f bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağı ” işlemlerinin harçtan müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu itibarla, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a) fıkrası kapsamında harç muafiyeti bulunmayan birliğinizden söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak tapuda yapılacak cins değişikliği işleminde 156,55 TL harç aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE