Top
Özelge: Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi hakkında - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8564
post-template-default,single,single-post,postid-8564,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi hakkında

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                                                         

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.01.55/5579-38-287

Konu  :

19.08.2009/079026

 

……………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(……………………)

 

İlgi     : ………….. tarih ve ……………………… sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve ………………………….. adına tayin olunan ……….. tarih ve …………….. sayılı özelgeniz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiştir. Aynı Kanunun 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

-Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması,

-Teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Ancak, adı geçen Şirkete teslimi yapılacak aracın trafik tescilinin yurt içinde yapılma zorunluluğunun bulunması, bu nedenle gerek serbest bölge dışında gerekse serbest bölge içinde kullanılabilecek olan aracın Katma Değer Vergisi Kanununun yukarıda belirtilen ihracat istisnası hükümleri kapsamında serbest bölgeye teslim edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve özelgenin yukarıda yer alan açıklamalara göre yeniden düzenlenerek gereğini rica ederim.

 

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE