Top
Özelge: Bir şirket tarafından göl içerisinde kurulacak balık çiftliğinin yüzer tesis kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu tesisin oluşturulmasında kullanılacak mal ve hizmetlerin alımı katma değer vergisine tabi olacaktır. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8581
post-template-default,single,single-post,postid-8581,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bir şirket tarafından göl içerisinde kurulacak balık çiftliğinin yüzer tesis kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu tesisin oluşturulmasında kullanılacak mal ve hizmetlerin alımı katma değer vergisine tabi olacaktır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                                                         

 

SAYI    : B.07.1.GİB.0.01.57/5779-16-24/ 22929                                                       15.03.2007

KONU  :

 

 

…………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

İLGİ: ………… tarih ve ………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve İliniz ……………Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ………………Turizm Gıda Ltd. Şti. adına tayin olunan …….. tarih ve … sayılı özelgeniz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Madde gerekçesinde ise, bu istisna ile ülkenin deniz ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulaşım sisteminin teşvikine ve dış rekabete tahammül edebilecek bir duruma getirilmesine çalışıldığı ifade edilmiştir.

Buna göre, şirket tarafından göl içerisinde kurulacak balık çiftliğinin Kanunun 13/a maddesindeki yüzer tesis kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu tesisin oluşturulmasında kullanılacak mal ve hizmetlerin alımı katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim. 

Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE