Top
Özelge: Binek otomobillerin kiralanması işi ile iştigal etmeyen mükelleflerin serbest meslek faaliyetinde kullanmak üzere iktisap ettiği binek otomobile ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirim konusu yapmaları mümkün değildir. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8565
post-template-default,single,single-post,postid-8565,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Binek otomobillerin kiralanması işi ile iştigal etmeyen mükelleflerin serbest meslek faaliyetinde kullanmak üzere iktisap ettiği binek otomobile ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirim konusu yapmaları mümkün değildir.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI   : B.07.1.GİB.0.54/5429-806                                                              14.05.2007 / 43120

KONU :

 

…….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

İLGİ:  22.02.2007 gün ve GİB.4.35.17.01/KDV.02-882/351 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Başkanlığımıza gönderilen ve …’a  20.02.2007 gün ve GİB.4.35.17.01/KDV.02-882/343 sayı ile verilen özelgenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan konu ile ilgili olarak Başkanlığınızdan alınan 10.04.2007 tarih ve 8338 sayılı yazının incelenmesinden; …….’a ait 2007 model ……. aracın 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan esas itibari ile insan taşımak üzere imal edilmiş araç olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, binek otomobillerin kiralanması işi ile iştigal etmediği anlaşılan …..’ın serbest meslek faaliyetinde kullanmak üzere iktisap ettiği binek otomobile ilişkin olarak yüklendiği katma değer vergisini indirim konusu yapması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenin buna göre düzenlenerek adı geçen mükellefe duyurulmasını rica ederim. 

 

                                                                                                                    Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE