Top
Özelge: Bilgisayar yazılım programlarının serbest bölgedeki firmalara satışı ile bu programlarla ilgili serbest bölgelerde verilen hizmetlerde KDV uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9033
post-template-default,single,single-post,postid-9033,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bilgisayar yazılım programlarının serbest bölgedeki firmalara satışı ile bu programlarla ilgili serbest bölgelerde verilen hizmetlerde KDV uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-247

15/06/2011

Konu

:

Serbest Bölgedeki firmaya pazarlaması yapılan ?paket program?.

 

 

        İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eki dilekçelarinizde; ürettiği bilgisayar yazılım programlarını CD ve DVD lere kopyalamak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması faaliyetiyle uğraşan Şirketinizin stok numarası ile takip ettiği paket programlarının serbest bölgelerdeki müşterilere satışı ile bu paket programlarla ilgili olarak serbest bölge sınırları içinde ifa edilen eğitim ve destek hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

         Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile . . . serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

       Katma Değer Vergisi Kanununun 12/1 inci maddesinde bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin serbest bölgedeki bir alıcıya yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması; 12/3 üncü maddesinde ise fason hizmetlerin serbest bölgedeki müşterilere yapılmış sayılması için hizmetin serbest bölgede faaliyet gösteren müşteriler için yapılması ve hizmetten serbest bölge içinde yararlanılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

       Diğer taraftan, Şirketinizin üretip, CD veya DVD ortamına kaydederek pazarladığı bilgisayar programlarının KDV Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında “hizmet” olarak kabul edilmesi gerekmektedir

        Ancak, Şirketinizce üretilerek serbest bölgede faaliyette bulunan firmalara pazarlanan “paket programların” yukarıdaki hükümler çerçevesinde değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

        Diğer taraftan, KDV Kanununun 17/4-ı maddesi ile serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, Şirketiniz tarafından paket programlarla ilgili serbest bölgede ifa edilen eğitim ve destek hizmetleri bu hüküm gereğince katma değer vergisinden istisnadır.

        Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                                        Mük. Hizm. KDV ve Diğer Vergiler

                                                        Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE