Top
Özelge: Bilanço esasına göre defter tutan mükellefin faaliyetine son verdikten sonra farklı bir faaliyet konusuyla yeniden işe başlaması halinde tutacağı defter hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8896
post-template-default,single,single-post,postid-8896,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bilanço esasına göre defter tutan mükellefin faaliyetine son verdikten sonra farklı bir faaliyet konusuyla yeniden işe başlaması halinde tutacağı defter hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[178-2014/VUK2-7947]-343

03/03/2015

Konu

:

Yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz ve bilanço esasına göre defter tuttuğunuzdan bahisle, faaliyetinize …/…/2013 tarihinde son verdiğinizi, …/…/2014 tarihinde ise farklı bir faaliyet konusu olan yeni bir işe başladığınızı belirterek tasdik ettirilmesi gereken defter hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176 ncı ve izleyen maddelerinde defter tutma ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve defter tutma bakımından mükellefler birinci ve ikinci sınıf tüccarlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Birinci sınıf tüccarların bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

            Mezkur Kanunun 178 inci maddesinde de; “Aşağıda yazılı tüccarlar II’nci sınıfa dahildirler

            1. 177 inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar

            2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.

            Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.” hükmü yer almaktadır.

            Bu itibarla, birinci sınıf tüccar olarak sürdürdüğünüz faaliyetinizi 2013 takvim yılında terk ederek, 2014 takvim yılında farklı bir faaliyet konusunda yeniden işe başlamanız sebebiyle yıllık iş hacminiz belirleninceye kadar ikinci sınıf tüccar olarak işletme hesabına göre defter tutmanız mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE