Top
Özelge: 'Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisi'' hizmeti içerisinde yüklenici firma tarafından verilecek ulaşım hizmetine uygulanması gereken KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8823
post-template-default,single,single-post,postid-8823,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: ‘Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisi” hizmeti içerisinde yüklenici firma tarafından verilecek ulaşım hizmetine uygulanması gereken KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/73-8

19/01/2012

Konu

:

‘Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisi” hizmeti içerisinde yüklenici firma tarafından verilecek ulaşım hizmetine uygulanması gereken KDV oranı

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Hastanenizin … firmasından ‘‘Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisi” hizmeti alımının içerisinde yüklenici firma tarafından hastalara verilecek ulaşım hizmetine (araç ve şoför temini) uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari faaliyet kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) ‘‘Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 21 inci sırası uyarınca ‘‘İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, yüklenici firma tarafından hastalara sunulan sağlık hizmeti % 8 oranında KDV ye tabidir.

Diğer taraftan, yüklenici firmanın sağlık hizmeti sunduğu hastalara ulaşım imkanı sağlamak yükümlülüğünün bulunması, sunduğu hizmetin niteliğini ve uygulanacak KDV oranını değiştirmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE