Top
Özelge: Belediyeye devri yapılacak olan salonun tapu işlemleri için harç ödenmeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8754
post-template-default,single,single-post,postid-8754,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Belediyeye devri yapılacak olan salonun tapu işlemleri için harç ödenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizketleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-HARÇ-1210-02-11

10/06/2010

Konu

:

Tapu Harcı

 

        

İlgide kayıtlı yazınızdan, … Belediyesi ile … Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince … Belediyesine devri yapılacak olan … salonunun tapu işlemleri için harç ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan özelge talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak,  492 sayılı Harçlar Kanununun ‘Mevzu’ başlıklı 57 inci maddesinde;tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun ‘Harçtan müstesna tutulan işlemler’ başlıklı 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, genel ve özel bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri; (j) bendinde ise (a) bendinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağı tapu harcından istisna edilmiştir.

Bu itibarla, 5018 sayılı Kanuna göre özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan … Genel Müdürlüğü ile … Belediyesi arasında imzalanan protokole istinaden söz konusu … salonunun devir işleminin, 492 Sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu  maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca tapu harcından müstesna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE