Top
Özelge: Belediyelerin hizmet(makam) aracı alımında ÖTV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9040
post-template-default,single,single-post,postid-9040,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Belediyelerin hizmet(makam) aracı alımında ÖTV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

51421814-135[10-2012/453]-460

08/08/2012

Konu

:

Belediyelerin hizmet(makam) aracı alımında ÖTV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belediyenizde kullanılmak üzere hizmet (makam) aracı alımı yapılacağı belirtilerek, söz konusu aracın alımı sırasında Belediyenizin Özel Tüketim Vergisinden muaf olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1/b bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının, 1/c bendinde de (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Kanunun 2/1-b maddesinde ilk iktisap ifadesi; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahi motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

            Özel Tüketim Vergisi ile ilgili istisnalar Kanunun 5, 6, 7. maddelerinde sayılmış olup, söz konusu maddelerde ÖTV kapsamına giren motorlu taşıtların Belediyeler tarafından ithali, ilk iktisabı veya bunlara tesliminde ÖTV istisnası tanınması yönünde bir hükme yer verilmemiştir.

            Diğer taraftan aynı Kanunun 10/1 inci maddesinde, ÖTV’ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklemek veya bu  Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer kanunlar da yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, Belediyelerde hizmet (makam) aracı olarak kullanılmak üzere ilk iktisabı yapılacak araçlar genel hükümler çerçevesinde ÖTV’ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE