Top
Özelge: Belediyeden kiralanan özel toplu taşıma hattının kiralama işlemi katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8640
post-template-default,single,single-post,postid-8640,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Belediyeden kiralanan özel toplu taşıma hattının kiralama işlemi katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI

GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.18.10.00-KDVK-1-18

30/11/2010

Konu

:

HAT KİRASI

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Belediyesinden özel toplu taşıma hattı kiraladığınızı belirtilerek,  söz konusu kiralama işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f  maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci  maddesindeki mal ve hak kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu; aynı Kanunun 17/4-d maddesinde ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

            Özel toplu taşıma hattı kiralanması, bir gayrimenkul kiralanması değil,  hak kiralanması olarak değerlendirilmektedir. Hak kiralamaları ise Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-d maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmediğinden, aynı Kanunun 1/3-f maddesi gereğince katma değer vergisine tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE