Top
Özelge: Belediye tarafından kamulaştırılan arsaların kooperatife teslimi. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8750
post-template-default,single,single-post,postid-8750,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Belediye tarafından kamulaştırılan arsaların kooperatife teslimi.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

13649056-130[17-2013-ÖZE/20]-95

28/11/2013

Konu

:

Belediye tarafından kamulaştırılan arsaların kooperatife teslimi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifinizin …ile yaptığı sözleşme gereği mülkiyeti üçüncü şahıslara ait arsaların idare tarafından yapılacak kamulaştırma sonucunda kamulaştırma bedeli üzerinden Kooperatifinize devrinde katma değer vergisi (KDV) uygulaması hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

60 No.lu KDV Sirkülerinin “8.2. Taşınmaz Teslimlerinde KDV Uygulaması” başlıklı bölümünde; KDV Kanununun 1 inci maddesine göre taşınmazların;

– Ticari, sınai, zirai, mesleki faaliyet kapsamındaki teslimlerinin,

– Bu faaliyetler kapsamına girmese dahi müzayede mahallerindeki satışlarının

KDV nin konusuna girdiği; ticari nitelik taşımayan veya en az iki isteklinin katılımı suretiyle müzayede yoluyla yapılmayan taşınmaz satışlarının KDV nin konusuna girmediğinden vergiye tabi bulunmadığı

açıklanmıştır.

Buna göre, kamulaştırma işlemi sonucunda mülkiyeti Belediyeye geçen taşınmazların kamulaştırma maliyet bedeli üzerinden Kooperatifinize devri ticari nitelik taşımadığından KDV ye tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE