Top
Özelge: Belediye bütçesinden ödenek aktarılmaksızın personelin kendi imkanları ile yaptığı yemek için yapılan et alımlarının tevkifata tabi olup olmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8996
post-template-default,single,single-post,postid-8996,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Belediye bütçesinden ödenek aktarılmaksızın personelin kendi imkanları ile yaptığı yemek için yapılan et alımlarının tevkifata tabi olup olmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14009-18-400

19/03/2012

Konu

:

Dilekçeniz.

 

 

            İlgide kayıtlı yazılarınızda, memurlarınızın kendi aralarında topladıkları parayla belediyenize ait bir binada işçi çalıştırmaksızın yemek yaptığı belirtilerek, buna ilişkin et alımlarının katma değer vergisi tevkifatı kapsamında yer alıp almadığının bildirilmesi istenilmiştir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları, vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümü kapsamında yer alan Belediyenizin aynı Tebliğin A/5 bölümünde sayılan:

             – Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

             – Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri,

             – Özel güvenlik hizmetleri,

             – Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

             – Yemek servis hizmetleri,

             – Danışmanlık ve denetim hizmetleri,

             – 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1.) bölümünde yer alan işgücü temin hizmetleri ile

             – 108 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B/2 bölümü kapsamında yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi

kapsamında yapacağı alımları katma değer vergisi tevkifatına tabidir.

            Ancak, Belediyenize ait bir binada, Belediyeniz bütçesinden ödenek aktarılmaksızın personelin kendi imkanları ile yaptığı yemek için et alınması, Belediyenizce yapılan bir alım sayılmayacağından, bu alımlar dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE