Top
Özelge: Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8688
post-template-default,single,single-post,postid-8688,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-303

25/01/2012

Konu

:

Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün  … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, avukatlık faaliyetiyle iştigal ettiğinizi, 12 aylık askerlik yapmış olsaydınız, 12 ay gelir kaybına uğrayacağınızı bu sebeple bedelli askerlik uygulamasından faydalandığınızı belirterek bedelli askerlik tutarı olan 30.000 TL’nin mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 inci maddesinde, serbest meslek kazancı,  her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar olarak tanımlanmış olup aynı Kanun’un “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler  sayılmıştır.

Buna göre, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için yapmış olduğunuz harcamalar anılan madde hükmünde sayılan giderler arasında sayılmadığından serbest meslek kazancınızın tespitinde  indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE