Top
Özelge: Battaniye çantasının KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8857
post-template-default,single,single-post,postid-8857,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Battaniye çantasının KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-109-15

04/05/2011

Konu

:

KDV Oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, TGTC’nin 3923.29.10.00.19 GTİP No’ndan ithal ettiğiniz battaniye çantasına uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 8 inci sırasında “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri” ibaresi yer almaktadır.

17.03.2006 tarih ve 39 No.lu KDV Sirkülerinin söz konusu sıraya ilişkin 2 nci maddesinin (f) bendinde ‘‘okul, evrak, el, spor, erzak, sırt çantaları ve portföyler” sayılmış, makyaj, bilgisayar, kalem, seyahat, tuvalet, takım, alet-edevat, çantaları da her nevi maddeden mamul çanta kapsamında değerlendirilmiştir.

TGTC’nin 39.23 tarife pozisyonunda “Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; …” tanımlanmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından 39.23 tarife pozisyonuna ait “3923.29.10.00.19 Diğerleri” GTİP No’ndan ithal edilen battaniye çantası KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin “B” bölümünün 8 inci sırasındaki çanta kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE