Top
Özelge: Basit usule tabi mükellefin taksi durağına bağlı çalışması halinde mükellefiyet durumu hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8927
post-template-default,single,single-post,postid-8927,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Basit usule tabi mükellefin taksi durağına bağlı çalışması halinde mükellefiyet durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-309

20/08/2010

Konu

:

Basit usule tabi mükellefin taksi durağına bağlı çalışması halinde mükellefiyet durumu.

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda; Kurumunuzca yürürlüğe konulan Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesine göre açılacak olan taksi duraklarına bağlı çalışacak ticari taksi ruhsat sahiplerinin mükellefiyet şeklinin değişip değişmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ticari kazancın tarifi” başlıklı 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun “Basit usulde ticari kazancın tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.” hükmüne yer verilmiş olup, basit usule tabi olmanın genel şartları 47 nci maddede, özel şartları da 48 inci maddede sayılmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, ticari taksi ruhsatına sahip olanların da basit usulde vergilendirilmesiyle ilgili olarak 47 ve 48 inci maddelerde sayılan şartlar aranmakta olup, bunlar haricinde taksi durağına bağlı çalışılmaması şeklinde bir şart aranmamaktadır.

Buna göre, basit usulde vergilendirilen ticari taksi ruhsatı sahiplerince, söz konusu Yönergeye göre açılacak taksi duraklarına bağlı çalışılması (aidat ve benzeri ödemeler yapılsa dahi) mükellefiyet şeklinde herhangi bir değişikliği gerektirmemekte olup, Kanunda sayılan şartların ihlal edilmemesi kaydıyla basit usulde vergilendirilmeye devam edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE