Top
Özelge: Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin belge teminin nasıl olacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8920
post-template-default,single,single-post,postid-8920,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin belge teminin nasıl olacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/GVK:1-2/-1

19/03/2010

Konu

:

Basit Usul Mükellefin Belge Temini

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, ilimiz … Vergi Dairesinin basit usule tabi mükellefi olduğunuz ve herhangi bir meslek odasına kaydınızın da bulunmadığı belirtilerek, kullanacağınız belgeleri anlaşmalı matbaaya bastırıp bastıramayacağınız konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir. 

             215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “3.2.Belgelerin Temini” başlıklı (17) numaralı paragrafında “Basit usule tabi mükellefler, kullanacakları belgeleri ve zarfları bağlı oldukları oda veya birliklerden temin edeceklerdir. ” ifadesi yer almaktadır.

             225 Seri  No.lu  Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise meslek odalarına kendi mevzuatları gerekçe gösterilerek üye kaydı yapılmayan, basit usulde vergilendirme kapsamında yer alan meslek mensuplarının belgelerini, ikinci sınıf tüccarların tabi oldukları esaslar çerçevesinde anlaşmalı matbaalarda bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle kullanabilecekleri gibi, faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir oda veya birlikten de (kayıt olma şartı aranmadan) temin edebilecekleri belirtilmiştir.

            Buna göre mükellefiyetiniz dolayısıyla kullanacağınız 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgelerinizi, ilgili meslek odasına üye kaydı yaptırarak bu odadan temin etmeniz gerekmekte olup, ilgili meslek odasınca kendi mevzuatları gerekçe gösterilerek üye kaydınızın yapılmaması halinde ise ikinci sınıf  tüccarların tabi olduğu esaslar çerçevesinde anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle veya faaliyette bulunduğunuz yerdeki herhangi bir oda veya birlikten (meslek odasına kayıt olma şartı aranmadan) temin etmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.  

                                                                                                      

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE