Top
Özelge: Basit Usulde vergi mükellefi iken kendi isteği ile gerçek usule geçen ancak, gerçek usulde herhangi bir faaliyette bulunmayan kişinin tekrar basit usulde vergilendirilip vergilendirilemiyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9063
post-template-default,single,single-post,postid-9063,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Basit Usulde vergi mükellefi iken kendi isteği ile gerçek usule geçen ancak, gerçek usulde herhangi bir faaliyette bulunmayan kişinin tekrar basit usulde vergilendirilip vergilendirilemiyeceği hk.

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.43.10.00-4450/2932-14

08/06/2011

Konu

:

Basit Usulde vergi mükellefi iken kendi isteği ile gerçek usule geçen ancak, gerçek usulde herhangi bir faaliyette bulunmayan kişinin tekrar basit usulde vergilendirilip vergilendiriimyeceği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kaynakçılık faaliyetinden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz,  anılan Müdürlüğe … tarih ve … giriş kayıt sayılı dilekçe ile başvurarak 01.03.2011 tarihinden itibaren gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmak istediğiniz ancak, yeni devir aldığınız işyeri sahibinin işyerini devretmekten vazgeçmesi nedeniyle, gerçek usulde herhangi bir faaliyette bulunmadığınızı belirterek, basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinizin devam edip edemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.”, aynı maddenin son fıkrasında ise, “…Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.” hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde, “…B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır…”  hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca, basit usulde vergilendirilmekte iken 22.02.2011 tarihli dilekçenizle 01.03.2011 tarihinden itibaren gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olma talebinde bulunmanıza rağmen, gerçek usulde vergilendirme süreci başlamadan, 28.02.2011 tarihli dilekçenizle bu talebinizden vazgeçmeniz nedeniyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48′ inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız ile defter tutma ve belge bastırıp kullanma gibi gerçek usulde vergilendirilmenin gereklerinin yerine getirilmemesi şartıyla basit usulde mükellefiyetinizin devam etmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE