Top
Özelge: Basit usul mükellefin Okul aile birliğinden kiraladığı Kantin nedeniyle KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8839
post-template-default,single,single-post,postid-8839,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Basit usul mükellefin Okul aile birliğinden kiraladığı Kantin nedeniyle KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-15

15/08/2012

Konu

:

Basit usul mükellefin Okul aile birliğinden kiraladığı Kantin nedeniyle KDV tevkifatı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talebinizde; basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuzu ve işletmenizin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-a maddesi ile KDV’den istisna edildiğini belirterek, okul aile birliğinden kiraladığınız kantine ilişkin ödenen kira bedellerinden KDV tevkifatı yapılarak sorumlu sıfatıyla beyan etmeniz gerekip gerekmediği konusunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesine göre ise Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV ye tabidir.

            Öte yandan, aynı Kanunun 17/4-d maddesinde ise iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir.

            Bu hükümler uyarınca, bizatihi kendisi iktisadi işletme oluşturan gayrimenkuller ile Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan gayrimenkul dışındaki diğer mal ve hakların kiralanması katma değer vergisine tabi olup, okul aile birliğine ait kantinin tarafınızca kiralanması da bu kapsamda vergiye tabidir.

            Diğer taraftan, KDV Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak yayınlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinin 2.3. Kiralama İşlemleri bölümünde; kiralama işlemlerinde hesaplanan katma değer vergisinin sorumlu sıfatıyla kim tarafından ödeneceği konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre, okul aile birliğinden kiraladığınız kantine ait KDV’nin tarafınızca 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesi rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE