Top
Özelge: Bankanın 4743 sayılı yasa kapsamında edindiği gayrimenkulün satış işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8875
post-template-default,single,single-post,postid-8875,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bankanın 4743 sayılı yasa kapsamında edindiği gayrimenkulün satış işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1698

03/10/2011

Konu

:

Bankanın 4743 sayılı yasa kapsamında edindiği gayrimenkulün satış işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talebinizde, bankanızın 4743 sayılı yasa kapsamında edindiği … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Caddesi, … İş Merkezinde kain ve tapuda … pafta, … ada, … parsel, … arsa paylı … çarşı … kat, … bağımsız bölüm büro nitelikli gayrimenkulün satılacağı belirtilerek, satış işlemi sırasında taraflardan tapu harcı alınıp alınmayacağı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde; “Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmaz” hükmü yer almaktadır.

4743 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri ve bu sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki hükümleri uygulanır.

a)   Çerçeve anlaşması, düzenlenen sözleşmeler ve bu çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan,

Ve diğer benzeri vergi, resim, harç, fon yükümlülüklerinden (4306 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken Eğitime Katkı Payı hariç) istisna edilmiştir.

İstisna (Taşıt Alım Vergisi hariç), alacaklı kuruluşların çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmeler uyarınca edindikleri varlıkları elden çıkardıkları hallerde de uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, bankanızın 4743 sayılı yasa kapsamında edindiği … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Caddesi, … İş Merkezinde kain ve tapuda … pafta, … ada, … parsel, … arsa paylı, … Çarşı … Kat, … bağımsız bölüm büro nitelikli gayrimenkulün satışı ile ilgili olarak tapuda yapılacak işlemlerden dolayı alıcı ve satıcıdan tapu harcı aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE