Top
Özelge: Banka tarafından taşınmazlara ait onaylı tapu kayıtlarının istenilmesi durumunda verilecek kayıtlardan tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9011
post-template-default,single,single-post,postid-9011,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Banka tarafından taşınmazlara ait onaylı tapu kayıtlarının istenilmesi durumunda verilecek kayıtlardan tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66813766-140[57-2013-89]-20

14/01/2014

Konu

:

… Bankası Anonim Şirketinin Tapu Harçlarından Muaf Olup Olmadığı Hk.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, … Bankası A.Ş. tarafından gerek maliki oldukları gerekse de müşterilerine ait taşınmazlarının onaylı tapu kayıtlarının istenildiği belirtilerek, söz konusu bankaya tapu müdürlüğünüzce verilecek onaylı tapu kayıtlarından tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.         

             Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabidir” hükmü yer almakta olup söz konusu Kanunun 59 uncu maddesinde tapu ve kadastro harcından istisna edilen işlemlere yer verilmiştir.

             Öte yandan, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-17 nci maddesinde ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) maktu harç aranılacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın tutarı 69 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı için 6,40 TL olarak belirlenmiştir.

             Diğer taraftan, Kanunun 59’uncu maddesinde harçtan müstesna tutulan işlemler bentler halinde sayılmış; ancak … Bankası A.Ş.’ne tanınmış herhangi bir muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

             Buna göre, söz konusu tapu kayıtlarına ait örneklerin çıkarılması durumunda çıkarılacak her bir örnekten 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümün 17 nci maddesi gereğince anılan bankadan tapu harcı aranılması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE