Top
Özelge: Banka aktifinde kayıtlı gayrimenkulün Belediye tarafından kamulaştırılması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8889
post-template-default,single,single-post,postid-8889,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Banka aktifinde kayıtlı gayrimenkulün Belediye tarafından kamulaştırılması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2175

19/07/2012

Konu

:

Banka aktifinde kayıtlı gayrimenkulün Belediye tarafından kamulaştırılması.

 

 

            İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin tetkikinden, … İlçesi, … Mah. … pafta, … parsel sayılı taşınmazın Müdürlüğünüzce kamulaştırılması kararı alındığı ancak, yapılan araştırma sonucunda söz konusu taşınmazın … Bankası A.Ş. tarafından icra takibi neticesi … tarih … sayılı yevmiye no.su ile satın alındığı belirtilerek  kamulaştırma bedelinin KDV’ye tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hükme bağlanmış; 17/4-e maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin KDV den istisna olduğu belirtilmiştir

            Buna göre, … Bankası A.Ş.’nin aktifinde  kayıtlı olan söz konusu gayrimenkulün  kamulaştırılmak suretiyle  Belediyeniz adına  devri KDV Kanunun 17/4-e maddesine göre BSMV kapsamına giren işlem olduğundan KDV’den istisna olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE