Top
Özelge: Bandırma Limanında yapılan saha kiralamasında KDV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9027
post-template-default,single,single-post,postid-9027,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bandırma Limanında yapılan saha kiralamasında KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-67-778

23/09/2011

Konu

:

Bandırma Limanında yapılan saha kiralamasında KDV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuz ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında akdedilen sözleşme ile Bandırma Limanı içerisindeki bir kısım sahanın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından kurumunuza kiralandığı, kiralanan bu saha üzerinde kurumunuzun silo, depo ve çeşitli binaları bulunduğu, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile liman işletmesinin 18/5/2010 tarihinden itibaren … A.Ş.’ye devredildiği belirtilerek, kiralanan sahaya ilişkin adı geçen şirkete ödenen bedel için katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 17/4-d maddesinde ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan, aynı Kanununun 17/4-o maddesinde ise, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

             Buna göre, kurumunuzun … A.Ş.’den Bandırma Limanı gümrük sahası içerisinde kiraladığı yerler, KDV Kanununun 17/4-o maddesinde ifade edilen vergisiz satış yapılan işyerleri ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birim mahiyetinde değildir. Dolayısıyla, söz konusu  kiralama işlemi  aynı Kanununun 1/1 inci maddesine göre katma değer vergisine tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE