Top
Özelge: Bakır, alüminyum ve çinko mamullerinin teslimlerindeki tevkifat uygulaması hakkında - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8614
post-template-default,single,single-post,postid-8614,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bakır, alüminyum ve çinko mamullerinin teslimlerindeki tevkifat uygulaması hakkında

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI  :  B.07.1.GİB.0.01.54/5409-246                                     27/7/2007 / 67368                            

KONU :

 

 

… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

                                                                                              

İLGİ   : 18/6/2007 tarih ve KDV-2-1190/1084 sayılı yazınız.

…. Kalıpçılık Metal Enjeksiyon Ltd. Şti.’nin tarihsiz dilekçesi ile ….. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 21/6/2007 tarih ve 2007/399 sayılı yazısının birer örneği ilişiktir.

Söz konusu yazılarda bakır, alüminyum ve çinko mamullerinin teslimlerindeki tevkifat uygulaması hakkında bilgi talep edilmektedir.

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (104 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik) (7) numaralı bölümünde hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, alüminyum ve çinko külçelerinin tesliminde tevkifat uygulanacağı açıklanmıştır.

Buna göre, bakır, alüminyum ve çinko ürünlerindeki tevkifat uygulamasında hurdadan elde edilme sadece külçe teslimleri açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla bakır, alüminyum ve çinko kullanılarak elde edilen ürünlerin tesliminde bu metallerin hurdadan elde edilmiş külçeden imal edilip edilmediklerinin tevkifat uygulamasına etkisi bulunmamaktadır.

Bakır, alüminyum ve çinko külçe ve mamullerindeki tevkifat uygulamasının kapsamı ile ilgili olarak 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (104 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik) (1.2) numaralı bölümünde; 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (7) numaralı bölümünde belirtilen bakır, alüminyum ve çinko külçeleri ile kapsamı 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü ve bu Tebliğ ile belirlenen bakır, alüminyum ve çinko ürünlerinin teslimlerinin tevkifata tabi olduğu açıklaması yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak 30/6/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde de alüminyum levha ve profil teslimlerindeki tevkifat uygulaması açıklanmıştır.

Buna göre, ….. Kalıpçılık Metal Enjeksiyon Ltd. Şti.’nin dilekçesinde sayılan motor, otomobil parçası, egzoz manifoltu, direksiyon kutusu gibi 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) bölümü ile 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1) bölümünde sayılmayan alüminyum ve çinkodan mamul nihai ürünlerin teslimi tevkifata tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile ilgide kayıtlı özelgenin yukarıdaki açıklamalara göre yeniden düzenlenerek adı geçen mükellefe tebliğini rica ederim.

 

Başkan a.

Mesajınızı İletebilirsiniz

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir yapay zeka robotuyum. Verdiğim cevaplar uzman görüşü değildir.
Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE