Top
Özelge: Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındığı belirtilen Vakfın noterde yapacağı işlemlerden noter harcı aranılıp aranılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8799
post-template-default,single,single-post,postid-8799,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındığı belirtilen Vakfın noterde yapacağı işlemlerden noter harcı aranılıp aranılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1672

29/09/2011

Konu

:

Vakfın noter harcından muaf olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden Vakfınıza … / … / … tarih ve … / … sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındığı belirtilerek, Vakfınızın noterde yapacağı işlemlerden noter harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun “Noter Harçları” başlıklı kısmında yer alan 38 inci maddesinde, “Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir.

Pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır

Yukarıda yer alan Kanun maddesinin incelenmesinden de görüleceği üzere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleri ve bu vakıflara yapılacak bağışlamalar noter harçlarından müstesna tutulmuş bulunmaktadır.

Buna göre, Vakfınızın kuruluş muameleleri ile Vakfınıza yapılacak bağış işlemleri sırasında noter harcı aranılmaması, bunun dışında kalan ve noterde yapılacak işlemlerden ise gerekli noter harcının aranılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE