Top
Özelge: Bahçe bakım ve peyzaj hizmetlerinin işgücü temini kapsamında tevkifata tabi olup olmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8828
post-template-default,single,single-post,postid-8828,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bahçe bakım ve peyzaj hizmetlerinin işgücü temini kapsamında tevkifata tabi olup olmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-24

18/01/2012

Konu

:

Bahçe bakım ve peyzaj hizmetlerinin işgücü temini kapsamında tevkifata tabi olup olmayacağı.

 

 

              İlgide kayıtlı özelge talep formunda şirketinizin ana faaliyet konusunun otel konaklama, yeme-içme hizmetleri olduğunu belirterek, otel hizmetinin devamının sağlanabilmesi için otelinizin bahçesi ile ilgili olarak satın almış olduğunuz bahçe bakım, peyzaj hizmetleri ile ilgili olarak katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

              Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanarak yayımlanan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde tevkifat yapmakla sorumlu tutulan kurum ve kuruluşlar sayılmış, A/5 bölümünde de söz konusu kurum ve kuruluşlarca tevkifata tabi tutulan işlemlerin kapsamı belirlenmiştir.

             Öte yandan, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde ise işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulaması ile ilgili usul ve esaslara yer verilmiştir.

             Buna çerçevede, şirketiniz 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tevkifat yapmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar arasında yer almamaktadır. Ayrıca; otel hizmetinin devamının sağlanabilmesi için satın almış olduğunuz bahçe bakım ve peyzaj hizmetleri, gerek 96 gerekse 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamında sözü edilen işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilmeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE