Top
Özelge: Bağırsağın ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8943
post-template-default,single,single-post,postid-8943,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bağırsağın ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-6577-KDV-18

26/01/2012

Konu

:

Bağırsağın ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 0504.00.00.90.10 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasından % 8 katma değer vergisi (KDV) oranı uygulanarak ithal ettiğiniz sığır ve koyun bağırsağının yurt içindeki tesliminde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnamenin eki II sayılı listenin A/3 üncü sırasında;  “22/12/2006 tarih ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyomlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar”  bulunmaktadır.

            TGTC nin 0504.00 pozisyonunda, tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) yer almaktadır.

           Buna göre, sığır ve koyun bağırsağının ithali ile yurt içi toptan ve perakende tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE