Top
Özelge: Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi almaya hak kazanılması durumunda harç aranıp aranmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9032
post-template-default,single,single-post,postid-9032,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi almaya hak kazanılması durumunda harç aranıp aranmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürülüğü)

 

 

 

Sayı

:

90792880-140.08.09[2013/117]-602

09/06/2014

Konu

:

Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi almaya hak kazanılması durumunda harç aranıp aranmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 2004 yılından itibaren yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunduğunuz ve bağımsız denetim lisansı almaya hak kazandığınızı belirterek, bağımsız denetim lisansı almış bulunan denetçilerin başvuruları üzerine Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirme belgesi verilmesi uygulanmasına başlanıldığından, yaptığınız başvuru sonucu ……. tarihli …… sayılı yazı ile bağımsız denetçi olarak yetkilendirildiğinizden bahisle, bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi için ruhsat harcı istenildiği belirtilerek, bağımsız denetçi belgesinin harca tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

             Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde; imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabi olduğu, 109 uncu maddesinde; imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef oldukları hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 15/06/2012 tarihinde yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine “XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları” bölümü eklenmiştir. Söz konusu bölümün “2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:” başlıklı maddesi aşağıdaki gibidir;

             a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 2.151,30 TL (2014 yılı için)

            b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 1.075,60 TL (2014 yılı için)

            c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 537,80 TL (2014 yılı için)

            Buna göre, yeminli mali müşavirlik ruhsatları, bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ile serbest muhasebeci mali müşevirlik ruhsatları harç kapsamına alındığından 15/06/2012 tarihinden itibaren düzenlenen bağımsız denetçi yetkilendirme belgelerinden harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE