Top
Özelge: Babası gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan kişinin basit usulde mükellef olma durumu ve çocuk tabiri hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9175
post-template-default,single,single-post,postid-9175,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Babası gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan kişinin basit usulde mükellef olma durumu ve çocuk tabiri hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.28-49

03/06/2010

Konu

:

Gelir Vergisi Kanunu

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 22 yaşında olduğunuz, … İlçesi … Kasabasında babanızdan ayrı ikamet ettiğiniz ve 21.01.2010 tarihinde minibüs satın alarak taşımacılık faaliyetine başlamak üzere … Malmüdürlüğüne basit usulde mükellef olmak için müracaatta bulunduğunuz, ancak babanızın minibüsçülük faaliyetinden dolayı gerçek usulde kayıtlı mükellef olması nedeniyle sizin de basit usulde mükellef olamayacağınızın ifade edildiği belirterek, bu faaliyetiniz nedeniyle basit usulde mükellef olup olamayacağınız konusunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hüküm altına alınmış olup, aynı maddenin son fıkrasında ise;

“….Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.” hükmü yer almıştır.

Maddede geçen çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilmek suretiyle bakılan, evlat edinilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellef ile birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış evlatları, “eş” tabiri ise Medeni Kanun hükümlerine göre evlilik birliği kurulmuş olan karı ve kocayı ifade etmektedir.

Bu açıklamalara göre, yaşınız ve babanızdan ayrı ikamet ettiğiniz dikkate alındığında yukarıda tanımlanan “çocuk” tabiri kapsamı dışında kalmanız nedeniyle, taşımacılık faaliyetinden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan genel ve özel şartları taşımanız halinde basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE